Tekniset piirrokset

Täältä löydät tekniset piirrokseni. 

Tekninen piirtäminen eli tekninen piirustus on jonkin idean esittämistä piirustusten ja kaavioiden avulla suunnitelmana, jonka avulla idea voidaan toteuttaa. 

Nykyisin suurin osa lopullisista teknisistä piirustuksista toteutetaan tietokoneavusteisella suunnittelulla (engl. computer aided design, CAD). Tietokoneella voi tehdä sekä kaksi- että kolmiulotteisia kuvia. Itse käytän suunnittelutyökaluna ohjelmaa nimeltä SketchUp.

Pohja- julkisivupiirrosharjoitus, 6.2.2018

Pohjapiirros ja julkisivuluonnostelma kampanja-alueesta, 15.10.2018

SketchUp-luonnostelma kuvitteellista messuosastosta pergolarakenteen kanssa, 30.5.2018